ویزای عمان

ویزای عمان – قیمت و مدارک ویزای توریستی و تجاری عمان

ویزای عمان قیمت و مدارک ویزای توریستی و تجاری عمان ویزای کشور عمان برای ایرانیان بصورت الکترونیکی و ظرف مدت 5 تا 7 روز کاری صادر می شود. ویزای این کشور بصورت ده روزه یک بار تردد، یک ماهه یک بار تردد و یک ساله چند بار تردد صادر می گردد. مدت اعتبار ویزای ده…