معنای روسیه

روسیه به چه معناست؟

روسیه به چه معناست؟ روسیه (روسی: Россия)، به طور رسمی فدراسیون روسیه نامیده می شود (روسی: Российская Федерация) کشورهایی است که در شرق اروپا و آسیای شمالی هستند. این منطقه بزرگترین کشور جهان است.  روسیه به عنوان بزرگترین کشور جهان شناخته شده است، روسیه یک کشور با شگفتی های  بسیاری است. … ودکا در روسیه…