ثبت شرکت در روسیه

ثبت شرکت در روسیه و صادرات به روسیه

با ثبت شرکت در روسیه ضمن صادرات و تجارت، اقامت دائم روسیه و پاسپورت روسی دریافت کنید! بسیاری از تجار ایرانی برای سهولت در تجارت در روسیه و صادرات به این کشور نیاز به انجام مراحل قانونی و ثبت شرکت در روسیه دارند. با ثبت شرکت و پرداخت مالیات مزایای زیادی دریافت خواهید کرد. یکی از…