امنیت در روسیه

امنیت در روسیه

امنیت در روسیه به طور کلی، روسیه یک کشور امن است، به خصوص اگر شما به عنوان توریست به شهرهای بزرگ (مانند مسکو، سنت پترزبورگ، ولادیوستوک و غیره) سفر می کنید. با این حال، تعدادی از مناطق خطر در روسیه وجود دارد، که در بخش های بعدی به آن میپردازیم. در بیشتر موارد، سفر روسیه…