ویزای روسیه برای ایرانیان خارج

ویزای روسیه برای ایرانیان خارج از کشور

ویزای روسیه برای ایرانیان خارج از کشور   هموطنان ساکن یا مقیم خارج از ایران از جمله کشورهای همسایه ترکیه، آذربایجان و ارمنستان و کشورهایی که دارای کنسولگری روسیه هستند از این پس می توانند ویزای تجاری یک ماهه، سه ماهه و یکساله روسیه را بدون نیاز به ورود به ایران دریافت نمایند. برای دریافت…