تور نوروز روسیه

ویزای روسیه – اخذ ویزای فوری و عادی روسیه

اخذ ویزای روسیه  انواع ویزای روسیه در شرایط عادی ویزای روسیه بر اساس کاربرد در انواع مختلفی صادر می شود. ویزای تجاری، توریستی، ترانزیت، کاری، تحصیلی و همراه. اخذ ویزا بصورت فوری حداقل 3 تا 5 روز و ویزای عادی حداقل بین 8 تا 10 روز طول می کشد. زمان مورد نیاز برای دعوتنامه جداگانه…