تور نوروز روسیه

ویزای روسیه – اخذ ویزای فوری و عادی روسیه

اخذ ویزای روسیه  شرایط جدید و ویزه صدور ویزای روسیه در دوران کرونا در ایام اپیدمی کرونا کشور روسیه محدودیت های گسترده ای را بر صدور ویزای این کشور اعمال کرده است. در حال حاضر امکان صدور ویزای روسیه فقط با دعوتنامه های خاص مانند دعوتنامه کاری یا تخصصی و درمانی امکان پذیر است. ویزای…